Nový online systém pro podávání žádostí o malé projekty byl oficiálně schválen 14. 11. 2023 a nyní můžeme přijímat žádosti. Termín pro předložení žádostí do 1. výzvy FMP je do 01. 12. 2023. Hlavní aktivity projektu mohou být realizovány až po jednání Lokálního řídícího výboru, který proběhne dne 23. 01. 2024.

Upozornění: pokud chcete projekt realizovat nebo máte nápady, domluvte si s námi schůzku a my vám rádi poradíme s realizací projektu a podáním žádosti.

Důležité: v současné době lze podávat pouze projekty, u kterých lze ověřit počet účastníků podle prezenčních listin. Tyto projekty jsou financovány na základě jednotkových nákladů, tj. paušální sazbou na osobu/den.