Společné prezidium určuje základní zaměření činnosti EUREGIA  jako celku.  Skládá se vždy ze tří zástupců jednotlivých prezidií všech tří pracovních sdružení a je podpořeno jednatelstvími. Zástupce jednoho ze tří pracovních sdružení je do funkce předsedy/prezidenta Společného prezídia EUREGIA EGRENSIS volen vždy na dva roky.


Společný prezident Euregia 2014-2016 

Tirschenreuthský zemský rada Wolfgang Lippert bude po dobu příštích dvou let novým Společným prezidentem EUREGIA EGRENSIS. Na zasedání zástupců všech tří pracovních sdružení Euregia v Chodově u Karlových Varů převzal tuto funkci na základě jejího pravidelného střídání od českého komunálního politika Františka Čurky, který reprezentoval EUREGIO EGRENSIS od roku 2012. 

Společný prezident Euregia je politickým reprezentantem bavorského, českého a sasko-durynského pracovního sdružení. Předsednictví ve Společném prezidiu se každé dva roky střídá a nyní se opět vrací na bavorskou stranu. Wolfgang Lippert pochází z Kemnathu, je členem strany Freie Wähler (Nezávislí) a od roku 2008 zastává funkci zemského rady okresu Tirschenreuth. Teprve před několika týdny byl zvolen do funkce 1. vizeprezidenta bavorského pracovního sdružení EUREGIA EGRENSIS. Okres Tirschenreuth tradičně udržuje úzké vztahy k sousedící České republice.
Nový prezident Euregia Lippert uvedl jako hlavní úkol svého funkčního období do roku 2016 další zintenzívnění spolupráce mezi Německem a Českem na regionální úrovni. Dále například zmínil ještě témata jako je propojení profesního vzdělávání, rozšíření jazykového vzdělávání, objasnění otevřených otázek v oblasti přeshraniční zdravotnické záchranné služby nebo další rozvoj protidrogové prevence na obou stranách hranice.