1989  První představy o založení komunálně-regionálního fóra pro přeshraniční aktivity s Československem

1990  Sympózium v Marktredwitzu: Rozhodnutí o založení Euregia |06.-08.12.1990

1991  Otevření informačního střediska pro přeshraniční spolupráci v bývalém klášteře klarisek,

Cheb (pro Česko)| 01.06.1991

1991  Otevření informačního střediska v kulturním domě Egerland-Kulturhaus, Marktredwitz

(pro Bavorsko)| 13.09.1991

1992  Otevření informačního střediska v objektu Haus am See, Bad Elster

(pro Vogtlandsko/Západní Krušnohoří)| 04/1992

1992  Založení bavorského obecně prospěšného zaregistrovaného spolkuEUREGIO EGRENSIS

Arbeitsgemeinschaft Bayern e. V. | 27.01.1992

1992  Založení saského obecně prospěšného zaregistrovaného spolku EUREGIO EGRENSIS

Arbeitsgemeinschaft Vogtland/Westerzgebirge e. V. | 18.03.1992

1992  1. Letní tábor mládeže EUREGIA EGRENSIS v Bad Brambachu

1993  Založení českého pracovního sdružení EUREGIA EGRENSIS |01.02.1993

1993  Společná dohoda pracovních sdružení Bavorsko, Česko a Vogtlandsko/Západní Krušnohoří o založení

EUREGIA EGRENSIS jako společné přeshraniční instituce v Chebu |03.02.1993

1993  Ustavující zasedání Společného prezídia v Bad Elsteru |19.05.1993

1993  Vstup durynské části do saského pracovního sdružení

1994  Trilaterální vývojový koncept Bavorsko-Sasko-Česko

1995  1. Udělování ceny EUREGIA ve Waldsassenu za účelem ocenění zvláštních zásluh

v oblasti přeshraniční spolupráce

1996  1. Výroční konference EUREGIA EGRENSIS v Plavně

1997  Schválení jednacího řádu pro Společné prezídium