Každé ze tří pracovních sdružení má vlastní prezidium popř. předsednictvo, které odpovídá za zájmy sdružení popř. svazu. Dále má každé pracovní sdružení své jednatelství (Marktredwitz, Plavno, Karlovy Vary) obsazené jednatelem, který tuto funkci vykonává v rámci hlavní pracovní činnosti, a dalšími spolupracovnicemi/spolupracovníky.

Společný prezident
Je volen na dobu 2 let střídavě z jednoho ze tří pracovních sdružení.

^
|
Společné prezidium
Po třech zástupcích z prezidií (předsednictva) pracovních sdružení + jednatelé všech tří sdružení 

 

^

^

^

|

|

|

Pracovní sdružení Bavorsko

prezident/-ka

člen prezídia

člen prezídia

Pracovní sdružení Sasko/Durynsko

prezident/-ka

člen prezídia

člen prezídia

Pracovní sdružení Čechy

prezident/-ka

člen prezídia

člen prezídia

|

Jednatelství

jednatel/-ka

spolupracovníci

|

Jednatelství

jednatel/-ka

spolupracovníci

|

Jednatelství

jednatel/-ka

spolupracovníci