Politické rámcové podmínky

23.12.1989

Přestřihnutí hraničních drátů u Rozvadova/Waidhausu tehdejšími ministry zahraničních věcí Jiřím Dienstbierem a Hansem-Dietrichem Genscherem.

01.07.1990         

Zrušení vízové povinnosti mezi Německem a Československem

16.12.1991  

Asociační dohoda mezi EU a Českou a Slovenskou federativní republikou (nevstoupila v platnost vzhledem k blížícímu se zániku ČSFR)

27.02.1992

Smlouva „o dobrém sousedství a přátelské spolupráci“ mezi ČSFR a Spolkovou republikou Německo

01.01.1993

Rozdělení ČSFR na Českou republiku a Slovenskou republiku

04.10.1993  

Nová asociační dohoda mezi EU a Českou republikou (vstoupila v platnost od 01.02.1995)

21.01.1997

„Česko-německá deklarace“ (Česko-německý fond budoucnosti)

12.03.1999

Česka republika se stává členem NATO

01.05.2004

Vstup České republiky do Evropské unie

21.12.2007 

Konec kontrol na hranicích | Vstup do Schengenského prostoru

01-06/2009

Předsednictví České republiky v EU