EUREGIO EGRENSIS bylo založeno 3. února 1993. Poté následovala dvě desetiletí úspěšné přeshraniční spolupráce mezi Bavorskem, Českem a Saskem / Durynskem.

Oslava| 15. března 2013 | König-Albert-Theater Bad Elster

15. března 2013 oslavilo EUREGIO EGRENSIS v srdci příhraničního regionu - divadle Krále Alberta v lázeňském městě Bad Elster dvacet let své existence. Svou návštěvu ohlásili významné osobnosti společenského a politického života a mnozí z těch, kteří EUREGIO EGRENSIS v průběhu uplynulých let svou angažovaností nejrůznějším způsobem doprovázeli. Prominentními slavnostními řečníky a hosty byli poslankyně Evropského parlamentu Constanze Krehl a Martin Guillermo Ramirez, jednatel Asociace evropských příhraničních regionů (AGEG/AEBR). Patronát nad akcí převzal zemský rada Dr. Tassilo Lenk.  

Slavnostní sborník ke stažení:

Slavnostní sborník k 20. výročí  EUREGIA EGRENSIS

 „Když jsme před 20 lety zakládali EUREGIO EGRENSIS, šlo nám jednak o odbourávání zdí, které mezi námi po desetiletí existovaly, a jednak o společný přeshraniční koncept do budoucna. To se nám od základu podařilo: Dnes stojíme v nyní otevřeném hospodářském, pracovním, obytném a životním prostoru zde uprostřed Evropy mnohem více pohromadě. Lidé v našem dynamickém, do budoucna zaměřeném, historicky hluboce srostlém regionu podpořili porozumění, toleranci, usmíření, součinnost a vzájemné srůstání. Žijeme v míru, jaký tento prostor po staletí nepamatuje…“
(číst dále…)

Patron Dr. Tassilo Lenk, zemský rada okresu Vogtlandkreis a dlouholetý prezident EUREGIA EGRENSIS pracovního sdružení Sasko/Durynsko (1995-2011)

 „Spolupráce v EUREGIU EGRENSIS umožnila v posledních 20 letech skutečné srůstání. Vzájemná otevřenost sousedních zemí obohacuje každodenní život v mnoha ohledech: přispívají k ní společné kulturní akce, lidové slavnosti a sportovní utkání. Německé a české děti dokonce leckde navštěvují stejnou mateřskou školu. To vše pomáhá dalším generacím vyrůstat bez předsudků a díky znalosti jazyka a obyčejů sousední země se vzájemně přirozeně sbližovat….“ (číst dále…)

Ralf Oberdorfer, primátor města Plavna|Plauen a prezident EUREGIA EGRENSIS, pracovního sdružení Sasko/Durynsko (od 2011)

 

Odborná konference | 16. října 2013 | Porzellanikon Selb

Po slavnostní akci konané v březnu 2013 ve velmi působivé atmosféře se v říjnu uskuteční ještě jedna větší konference pod heslem „Sousedská spolupráce v Evropě: 20 let EUREGIA EGRENSIS“. Bývalí a současní průvodci Euregia z Bavorska, Saska, Durynska a Čech se budou ve svých přednáškách a v rámci rozhovorů zabývat pohledem jak na historický, tak na aktuální vývoj Euregia. Prominentním hostem bude předseda vlády německy mluvícího společenství Belgie a předseda Asociace evropských příhraničních regionů (AGEG), Karl-Heinz Lambertz.