EUREGIO Mobil | cesta k turistickým zajímavostem v regionu EUREGIA EGRENSIS

Pod heslem "udržitelná mobilita" představuje EUREGIO MOBIL mapa mnoho turistických cílů v celé oblasti EUREGIA EGRENSIS v propojení se železnicí (EgroNet), cyklobusy a hustou sítí cyklistických a turistických stezek. Cílem je pomoci turistům i místním obyvatelům orientovat se v našem příhraničním regionu bez hranic a vnímat celou oblast jako jeden celek. Dvojjazyčnost a prezentace přeshraničních spojů by měly pomoci odbourat bariéry a vzbudit zájem o sousední zemi.

EUREGIO EGRENSIS vydává tuto mapu pravidelně ve spolupráci s turistickými spolky ve Vojtsku, okrese Saale-Orla-Kreis, Krušných horách, Horních Frankách, Horní Falci, Karlovarském kraji a okrese Tachov. Nové přepracované vydání je zdarma k dispozici v mnoha turistických informačních centrech na celém území euregionu. Osvědčený formát mapy zůstal zachován, ale byly zohledněny aktuální aspekty jako jsou QR kódy a přehledné "vizitky" k jednotlivým destinacím nebo odkazy na veřejnou dopravu a elektromobilitu.

Projekt byl financován z prostředků Spolkového ministerstva zahraničí a z vlastních prostředků EUREGIO EGRENSIS AG Sachsen/Thüringen e.V. Bylo vytištěno 50 000 německých a 20 000 českých výtisků.

Zájemci z oblasti cestovního ruchu se v případě zájmu o mapu mohou obrátit na naše regionální kanceláře EUREGIA EGRENSIS.

EUREGIO EGRENSIS Sasko/Durynsko není turistickým informačním centrem. Konkrétní dotazy z oblasti turismu směřujte prosím přímo na příslušná informační centra.

Euregio Mobil: mapová část

Euregio Mobil: tipy na výlety