Od roku 2006 probíhá každoroční letní tábor mládeže ve znamení jazykové ofenzívy EUREGIA EGRENSIS. První seznámení s jazykem sousedů usnadňují každé ráno oblíbené hravé lekce jazyka přizpůsobené věku účastníků. Tímto způsobem také lépe funguje komunikace během dne. Vše je završeno informacemi o česko-německých tradicích a vlastivědou. 

 


Také zajímavé
  »»  Letní tábor mládeže