NOVINKA! Čeština v rámci každodenních činností |  kontinuálně
v německých mateřských školách

Mají-li být děti schopny se kontinuálně seznamovat s jazykem sousedů, nabízíme na německých mateřských školách od srpna 2019 možnost skutečného „ponoření se do jazyka“:
Naše česká jazyková animátorka navštěvuje v dopoledních hodinách vybrané mateřské školy a společně s příslušnou německou vychovatelkou doprovází skupinu dětí ve školce po dobu jejích každodenních činností. Jazyková animátorka přitom hovoří výhradně česky. Děti tak prožijí každodenní dění v obou jazycích – v německém a českém. Akce je součástí projektu Euroregionální česko-německá síť mateřských škol podpořeného z prostředků Svobodného státu Sasko.

 


Jazykové animace  |  Jednou ročně
v německých a českých mateřských školách 
 

Naši jazykoví animátoři (rodilí mluvčí) jezdí jednou ročně do mateřských škol v našem příhraničí. Chlapci a dívky se v souladu s jejich věkem učí hravou formou první pojmy v jazyce sousedů, vyslechnou si, co mají se sousedy společného, jaké mají zvláštnosti a tradice. Využívají se přitom aktivní metody, jako jazykové a pohybové hry nebo teambuildingové aktivity, jakož i techniky používané divadelními a zážitkovými pedagogy. 

 

 >> Trénink s výukovými materiály od Goethe-Institutu >>

 

 


Naše jazykové animace na mateřských školách finančně podporují Svobodný stát Sasko resp. Svobodný stát Durynsko, Češtinu v rámci každodenních činností Komunální svaz pro sociální záležitosti KSV (Kommunaler Sozialverband Sachsen). Potřebné vlastní prostředky vkládá EUREGIO EGRENSIS pracovní sdružení Sasko/Durynsko.