Každé z pracovních sdružení nese odpovědnost za zpracovávání jednoho ze stanovených hlavních úkolů za celé území EUREGIA EGRENSIS (usnesení Společného prezídia ze dne 08.03.2005):

  • Jazyková ofenzíva (EUREGIO EGRENSIS, pracovní sdružení Bavorsko)
  • Doprava a infrastruktura (EUREGIO EGRENSIS, pracovní sdružení Sasko/Durynsko)
  • Lázeňství, cestovní ruch (EUREGIO EGRENSIS, pracovní sdružení Čechy)