Území EUREGIA EGRENSIS se rozkládá na celkové ploše cca na 17.000 km² a žijí na něm téměř 2 milióny obyvatel.  Tento česko-bavorsko-sasko-durynský příhraniční region se může ohlížet za staletými dějinami a do uzavření hranic po druhé světové válce představoval společný životní a hospodářský prostor v srdci Evropy. Tento prostor byl charakterizován neobyčejně úzkými sociálními a hospodářskými kontakty a vazbami. Dokončené rozšíření EU staví EUREGIO EGRENSIS v současné době před nové výzvy. O to důležitější proto je, aby byly dříve existující přeshraniční vztahy znovu oživeny.

 

Asi 30 procent území Euregia připadá na sasko-durynskou, cca 50 procent na bavorskou a 20 procent na českou část. Zahrnuje území přibližně od Greizu a Plavna na severu až po Schwandorf na jihu a Kronach, Bayreuth a Amberg na západě až po Tachov a Karlovy Vary na východě.  

Na saské straně dnes území Euregia zahrnuje čtyři okresy (Vogtlandský /Vogtlandkreis včetně města Plavna/Plauen a okresy Krušnohorský/Erzgebirgskreis, Saale-Orla-Kreis, Greiz).