Cílem sdružení EUREGIO EGRENSIS pracovní sdružení  Sasko/Durynsko je dle jeho stanov podpora mezinárodního smýšlení, porozumění mezi národy, tolerance a smíření ve středu Evropy. Za účelem splnění tohoto cíle iniciuje, koordinuje a podporuje spolek přeshraniční spolupráci v duchu dobrého sousedství. Upozorňuje na problémy, přispívá k jejich řešení a v rámci svých možností a úkolů svých veřejnoprávních členů je také realizuje. 

Tyto velké výzvy si žádají stále nové, dobré nápady a podporu. Soukromé osoby nebo zařízení, které by EUREGIO EGRENSIS rádi podpořili jako kooperující členové, jsou proto kdykoliv srdečně vítání! Zavolejte nám prosím! Tel. 03741-128 6461. Bližší informace naleznete také ve stanovách sdružení a ve směrnici o příspěvcích.

Klikněte prosím vlevo!