EUREGIO EGRENSIS Arbeitsgemeinschaft Sachsen/Thüringen e. V. (EUREGIO EGRENSIS pracovní sdružení Sasko/Durynsko) sdružuje zakládající (ustavující) a spolupracující členy. Kromě komunálních územně správních celků, které jsou nosnými pilíři EUREGIA EGRENSIS, pomáhají a podporují EUREGIO EGRENSIS na sasko-durynské straně města a obce, vzdělávací instituty, podniky a zařízení, a dále zainteresované soukromé osoby.

Členem EUREGIA EGRENSIS pracovního sdružení Sasko/Durynsko se může stát každá fyzická a právnická osoba. Členy přijímá Prezidium. Spolupracujícími členy mohou být mj. zainteresovaní jednotlivci, korporace, instituce, svazy a spolky z oblasti veřejného, hospodářského, sociálního, kulturního a církevního života.  

Máte zájem podpořit EUREGIO EGRENSIS a poskytnout mu podporu v podobě Vašich nápadů a podnětů?

Zavolejte nám! Těšíme se na Vás! Kontakt: tel. 03741-128 6461