EUREGIO

 

Pojem „Euregio“ je zkrácenou formou pro  „Evropský region“. Toto označení je jak názvem určitého geografického pohraničního území, tak i názvem naší přeshraniční organizace.  

Euregia jsou dobrovolná regionální sdružení, jejichž činnost přesahuje hranice států. Nejedná se o žádnou dodatečnou správní úroveň, ale jsou většinou „iniciativou přicházející zdola“, tedy vycházející od měst, obcí, regionů, ale také spolků a svazů.

První Euregio vzniklo již počátkem 60. let podél německo-holandské hranice. V současné době existuje podél vnější německé hranice kolem 25 srovnatelných organizací, v Evropě je jich pak více než 160. Tyto pohraniční regiony jsou na evropské úrovni zastoupeny „Asociací evropských hraničních regionů“ (AGEG).

Euregia se často pojmenovávají latinizovanými názvy, aby takto překonala jazykové rozdíly. Tento pojem je pak doplněn upřesňujícími geografickými názvy.

EGRENSIS
Pojem „Egrensis“ se tak vztahuje k historickému území, které zahrnovalo velké části současného EUREGIA EGRENSIS: středověké „Regio Egire“ nebo „Provincia Egrensis“ – ve středu bývalého historického Chebska – „Egerlandu “ obklopujícího historické svobodné říšské město Cheb (Eger) a řeku Ohři (Eger) – česko-bavorsko-saskou kulturní krajinu se společnými kořeny a tradicemi.

Pro zhlédnutí příspěvku regionální televize VRF „20. výročí EUREGIA EGRENSIS" (březen 2013) klikněte, prosím, zde!