Začátek nového dotačního období 2021-2027 se připravuje a žádosti stále není možné podávat. O dalším vývoji budete informováni zde. 

Předpokládaný start příjmu žádostí se očekává během listopadu 2023.


Programové orgány zveřejnily úvodní prezentaci toho, která konkrétní opatření budou z programu Interreg podporována a kolik prostředků z EFRR je na jednotlivá opatření ve čtyřech prioritách k dispozici. Tyto informace a veškeré aktuální informace o zahájení programu, jakož i základní požadavky a užitečné rady pro úspěšnou spolupráci naleznete v následujících prezentacích:

Další informace naleznete na stránkách projektu:https://www.sn-cz2027.eu/cz

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně těchto a dalších možností financování přeshraničních projektů, pracovníci kanceláře EUREGIO vám samozřejmě rádi pomohou!