Partneři založili EUREGIO EGRENSIS jako společnou přeshraniční instituci. Cílem EUREGIA EGRENSIS je přispět k porozumění národů, toleranci a smíření a rozsáhle, pokojně a partnersky spolupracovat napříč hranicemi mezi Svobodným státem Bavorsko, Svobodným státem Sasko a Českou republikou. EUREGIO EGRENSIS v duchu dobrého sousedství a přátelství koordinuje a podporuje přeshraniční spolupráci a rozvoj.

Výtah ze Společné dohody EUREGIO EGRENSIS pracovních sdružení Bavorsko | Čechy | Vogtlandsko/Západní Krušnohoří (od 2004: Sasko/Durynsko) ze dne 03.02.1993