Přehled všech jednatelů jednotlivých sdružení  EUREGIA EGRENSIS od roku 1991

Pracovní sdružení Bavorsko: Stefan Reichel 1991 | Gerhard Hanske 1991 | Georg Weinkamm 1991-92 | Dr. Jochen Vos 1992-94 | Dr. Gabi Troeger-Weiß 1994-2001 | Harald Ehm od 2001

Pracovní  sdružení Vogtlandsko/Západní Krušnohoří – Sasko /Durynsko: Werner Martin 1992 | Wolfgang Lederer (†) 1993-2000 | Anja Gerber 2000 | Hans-Peter Junghof 2001 | Friedrich Tillmann 2001 | Ulrich Riedel 2001 | Achim Schulz 2002-11 | Steffen Schönicke od 2011

Pracovní sdružení Čechy: Jaromír Boháč 1991 | Tomáš Vorel 1991 | Irena Novotná 1992-97 | Lubomír Kovář od 1997