EUREGIO EGRENSIS

My pro Vás!

Pomáháme městům, obcím, školám, spolkům, svazům, organizacím a jiným obecně prospěšným institucím při plánování a realizaci sousedských setkávacích projektů s českými zařízeními. Poskytujeme také informace o možnostech získání podpory a pomáháme při hledání českých partnerů. Při podávání žádostí o finanční prostředky Vás podpoříme radou i skutkem a jsme Vám nápomocni při vyúčtování.

Způsobilá k financování jsou setkání nejrůznějšího druhu.

Jsou to například výměny zkušeností, tábory nebo soutěže, události, workshopy nebo konference. Nezáleží na tom, zda se věnují tématům jako je umění, kultura nebo dějiny, protipožární ochrana, hornictví nebo životní prostředí, sport, sociální záležitosti, volný čas, jazyky, děti a mládež.

Také tady Vám rádi poradíme!

Profitujte z našich zkušeností!Jen v letech 2003 až 2018 například zajistilo samotné EUREGIO EGRENSIS, tedy jeho tři sdružení Bavorsko | Česko |Sasko/Durynsko, pro příhraniční region na malé projekty (s výší nákladů vždy do 30.000 euro) částku kolem 12 mil. EUR z evropských dotačních prostředků! Jejich prostřednictvím mohlo být zrealizováno cca 1900 projektových záměrů, díky nimž byl v příhraničním regionu vůbec možný bezpočet setkání. Tisíce lidí tak získaly nezbytnou finanční podporu pro své přeshraniční nápady a iniciativy.

Ve vlastní věci

My sami také realizujeme menší a větší projekty s finanční podporou. Patří k nim například každoroční letní tábor EUREGIA EGRENSIS, jazyková animace ve školkách a na školách nebo česko-německé workshopy k aktuálním společenským otázkám, jako je protidrogová problematika v příhraničí. K těmto tématům zveme k jednomu stolu pravidelně odborníky z jedné i druhé strany hranice.

Každé z pracovních sdružení EE má přitom v gesci jednu společenskou oblast za celé území Euregia: