Výstavba silničního spojení Adorf – Aš
Projekt v rámci programu Ziel 3/Cíl 3

Předmět: Výstavba obchvatu obce Hranice v České republice, výstavba hraničního přechodu Ebmath/Hranice, výstavba dílčího úseku S308 severně od Ebmathu, a dále zmiňovaný obchvat obce Freiberg
Náklady: 16,5 miliónů euro
Cíle: Další napojení regionu Oberes Vogtland na nadregionální dopravní cesty jak v Německu, tak na české straně. Úleva pro regionální přeshraniční dopravu a odtížení B92 a hraničního přechodu Schönberg/Vojtanov. 

Dílčí část projektu  „S 308 – výstavba státní silnice severně od Ebmathu "

Zakázka přidělena: Firma Heilit und Woerner GmbH
Realizace: 11.07.2011 do 30.09.2011
Stav: rozšíření státní silnice S 308 severně od Ebmathu na plánovaných 530 m, včetně cca 120 m dlouhého napojení S 309 s rozšířením křižovatky pro vytvoření separátního odbočovacího pruhu.
Financování: 85 % Evropská unie | 15 % Svobodný stát Sasko
Projektový partner: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
Vedoucí partner: Straßenbauamt Plauen (Úřad pro výstavbu silnic)

Dílčí část projektu „Výstavba hraničního přechodu Ebmath - Hranice"

Zakázka přidělena: Streichler GmbH, Niederlassung Vogtland (saská strana)| Firma Swietelskie (česká strana)
Předmět: Výstavba hraničního přechodu Ebmath – Hranice vč. vybudování retenční nádrže na odvádění srážkových vod z S 308 na německé straně a na silnici II/217 na české straně.
Realizace: 2010

Dílčí část projektu „Obchvat obce Freiberg“

Předmět: 1,9 km dlouhý a 6,5 m široký obchvat obce Freiberg u Adorfu, včetně retenční nádrže na 2200 m³ vody.
Zakázka přidělena: VSTR GmbH Rodewisch
Realizace: 11.07.2011 do 30.09.2011
Termín dokončení: 30.10.2010
Náklady: 5 miliónů euro
Financování: 85 % Evropská unie | 15 % Svobodný stát Sasko
Slavnostní zahájení: 08.04.2010
Slavnostní, společné zahájení stavby ze strany zástupců Saského ministerstva hospodářství, práce a dopravy, zástupců okresu Vogtlandkreis a přilehlých obcí, dále zástupci Ministerstva dopravy ČR, Krajského úřadu Karlovy Vary, českého partnera projektu a úřadu pro výstavbu silnic Straßenbauamt Plauen jako vedoucího partnera.


Zdroj: Straßenbauamt Plauen, paní Magera