Čeština na vzestupu 

Na území EUREGIA EGRENSIS si se sousedy za hranicemi umí v jejich jazyce popovídat stále jen menšina obyvatel. Třetina Čechů rozumí rozhovorům v německém jazyce a umí se do nich zapojit. Naopak my Němci jsme obvykle závislí na tlumočnících nebo jazykových mediátorech.

To se může do budoucna změnit! Na saských školách se učí češtinu stále více žáků. Aktuálně se na 30 školách ve svobodném státě učí jazyk naší sousední země více než 3100 mladých lidí. Více než 140 žáků navíc procvičuje češtinu v cizojazyčných skupinách. Počet žáků učících se češtinu se od roku 2006 zdvojnásobil. (Zdroj: Ministerstvo kultury 06/2019).


Jdeme do jazykové ofenzívy!

Trend směřující k intenzívnějšímu poznávání češtiny v dětském věku je také dlouhodobým cílem EUREGIA EGRENSIS. Již od roku 2005 jsme vstoupili do jazykové ofenzívy.

Naše nabídka zahrnuje:

 

 

Porozumění vede k pochopení – Cvičení dělá mistra…

Hlavním předpokladem pro živé česko-německé sousedství je bezpochyby schopnost spolu vzájemně komunikovat. Pokud se to podaří od útlého věku, může být přeshraniční sousedství 'hračkou'. 
 


Naše jazykové animace na mateřských školách a školách finančně podporují Svobodný stát Sasko resp. Svobodný stát Durynsko, Češtinu v rámci každodenních činností Komunální svaz pro sociální záležitosti KSV (Kommunaler Sozialverband Sachsen). Potřebné vlastní prostředky vkládá EUREGIO EGRENSIS pracovní sdružení Sasko/Durynsko.