24. září | 1. konference dotačního projektu „Kulturní cesta fojtů“

Na 24. září zvou partneři dotačního projektu „Kulturní cesta fojtů“ na první konferenci do Malzhausu v Plavně.  Na programu je přednáška o historických kořenech Vogtlandu jakožto přeshraničního regionu a prohlídka míst, kde fojtové v Plavně působili: bývalý konvent „Komturhof“, Kostel sv. Jana a zámek. Blíže představeny budou také další turistické cíle a pamětihodnosti, které má „Kulturní cesta fojtů“ do budoucna vzájemně propojit. Dotační projekt probíhá pod aspektem využití společné propagace historických míst podél budoucí kulturní cesty jako turistické šance pro celý region. Konferenci bude moderovat jednatel pracovního sdružení EUREGIA EGRENSIS Sasko/Durynsko, Steffen Schönicke.

Příspěvek regionální televize VRF klikněte prosím zde.

Přesměrování k podrobnějším informacím o konferenci…

Ohledně pozadí akce věnujte, prosím, pozornost níže uvedenému příspěvku:

 

24. červen 2014 | Uvolněte trať pro cestování časem v trojúhelníku zemí na „Kulturní cestě fojtů“

Za nějakou dobu bude možné vydat se v trojzemí východního Durynska – západního Saska – západních Čech jako „cestující časem“ na takzvanou „Kulturní cestu fojtů“. Cílem projektu podpořeného z finančních prostředků EU je, společně informovat o významných zámcích, hradech, klášterech, muzeích a tématicky vhodných kulturních a turistických nabídkách podél historické panské cesty fojtů z Weidy, Gery, Greizu a Plavna (prostřednictvím výstav, webových stránek atd.). Trasa má vést přes oblasti Gery, Weidy, Greizu, Zeulenrody, Plavna a Olešnice až do českých měst Chebu a Aše.

24. června 2014 požádal iniciátor Ulrich Jugel (foto) ze spolku „Dialog mit Böhmen“ e.V. o první setkání pracovní skupiny. Třicet zástupců z oblasti veřejné správy, výzkumu a turismu přijalo jeho pozvání do Horního zámku (Oberes Schloss) v Greizu. Až do roku 2015 má být projekt Kulturní cesty fojtů na základě odborných konferencí, studijních cest a workshopů zpracován do podoby konceptu.  V následném projektu se pak během 2-3 let předpokládá zrealizování konceptu za pomoci městských a regionálních partnerů na německé a české straně. Tímto záměrem by bylo možné i podpůrně oživit v současné době ještě dřímající potenciál podél zkoncipované cesty. Vzorem je „Románská cesta“ v Sasku-Anhaltsku.

Nejdůležitější role z hlediska odpovědnosti připadá spolku „Dialog mit Böhmen“ e.V. z Greizu. Jako projektové partnery se kromě EUREGIA EGRENSIS pracovního sdružení Sasko/Durynsko podařilo získat katedru Evropských regionálních dějin TU Chemnitz, Státní okresní archiv v Chebu a Archiv okresu Vogtlandkreis na zámku Voigtsberg v Olešnici/Oelsnitz. Již 12. května 2014 se s Ulrichem Jugelem setkal Saský ministr pro Evropu Dr. Jürgen Martens na zámku Voigtsberg a blíže se informoval o projektu schváleném několik dní předtím. Návštěva se uskutečnila v rámci jeho cesty za projekty regionu podpořenými z prostředků EU.