Trasy v regionu EUREGIO EGRENSIS

Obliba cykloturistiky stoupá jak v Německu, tak v České republice. Cyklisté se přitom nezajímají pouze o údolí řek nebo topograficky podobné méně náročné terény, ale i o střední polohy, jaké jsou typické pro EUREGIO EGRENSIS.

Cyklostezka Karlova stezka mezi Aue a Karlovými Vary

S cyklostezkou Karlova stezka (doba výstavby cca do konce 2014) má vzniknout stejnojmenná, přeshraniční cyklostezka mezi městy Aue (Sasko) a Karlovými Vary (Česko). Přes hřebeny Krušných hor propojí Karlova stezka přeshraniční cyklostezku „Moldavská stezka“ (Mulderadweg) (SRN) s „Cyklostezkou Ohře“ (ČR). Podél hlavní trasy vznikne vícero přivaděčů/vedlejších tras, které budou propojeny s hlavní trasou, čímž bude tato část Krušných hor dodatečně zpřístupněna i cykloturistům.

Projekt zahrnuje také "Naučnou stezku u  Karlovy stezky", která byla slavnostně otevřena v červenci 2013 v obci Nové Hamry.  Tvoří ji 16 informačních tabulí podél budoucí přeshraniční cyklostezky a u každé je umístěna také lavička. Tabule v českém i německém jazyce informují návštěvníky mimo jiné o flóře a fauně západního Krušnohoří, hornické činnosti a historii pašování v této oblasti i o různých pověstech a zpřístupnění tohoto regionu pro pěší turisty a lyžaře. Přitom je možné dozvědět se mnoho pozoruhodných, poučných i úsměvných informací ….

Bližší informace k obsahu projektu | partnerům | novinkám ... 

 • Podpora: Program Ziel 3/Cíl 3
 • Rozsah:
  Krušnohorský okres (Erzgebirgekreis) (Sasko)
  Karlovarský Kraj (Česko)
  Euroregiony Krušnohoří a EUREGIO EGRENSIS
 • Náklady:
  Celkové náklady projektu: cca 2,07 mil. EUR
  85% dotační prostředky EU – ERDF
 • Doba trvání projektu
  30.05.2012 - 31.12.2014
 • Plánovaný průběh trasy
  Přesměrování ke stažení GPX | KML
   

Cyklomapy k dálkovým cyklotrasám

Na žádost okresů a turistických center v regionu spatřily již v roce 1995 světlo světa dvě přeshraniční dálkové cyklotrasy umožňující v délce 1.000 km poznat region EUREGIO EGRENSIS rozkládající se mezi Bavorskem, Českem, Saskem a Durynskem. EUREGIO EGRENSIS využilo při realizaci těchto dálkových cyklotras podpory z evropských dotačních prostředků (INTERREG II a INTERREG III).

Při koncipování dálkových cyklostezek využilo EUREGIO EGRENSIS odborných zkušeností externích partnerů. Účastníky byly mimo jiné okresy a obce podél tras, turistické svazy, Všeobecný německý cykloklub (ADFC) Zemský svaz Bavorsko a Klub českých turistů.

Aktualizace /nová vydání příslušných průvodců cyklotrasami k dispozici nebyly. Zkušenosti s realizací obou dálkových cyklotras EUREGIA EGRENSIS jsou dnes přejímány do koncepcí dalších přeshraničních cyklotras v regionu.

Dálková cyklotrasa Bavorsko-Durynsko-Sasko-Čechy

Dálková cyklotrasa Bavorsko-Durynsko-Sasko-Čechy je koncipovaná jako okružní cyklotrasa vedoucí přes Sasko, Durynsko, Bavorsko a Čechy. Celá cyklotrasa, slavnostně otevřená v roce 2000 , měří přes 500 km.  Cesta přes Smrčiny (Fichtelgebirge), Francký les (Frankenwald), Durynské břidličnaté pohoří (Thüringer Schiefergebirge), Durynské a Saské Vogtlandsko (Thüringisches und Sächsisches Vogtland), Krušné hory, Sokolovskou pánev a Slavkovský les je vhodná pro ambiciózní cyklisty.

Po stránce krajinné velmi atraktivní území EUREGIA EGRENSIS se vyznačuje hustotou léčebných lázní a lázeňských míst, která je v Evropě jedinečná. Zajímavé stopy zanechalo v rozsáhlých oblastech regionu rovněž hornictví. Kromě těchto dvou významných atributů se poblíž cyklostezky nachází také celá řada dalších pamětihodností.

Trasu je možné projet individuálně, takže cyklista může trasu přizpůsobit svým osobním zájmům a silám.  Za tímto účelem nabízí dráha, popř. EgroNet možnost přepravy kol. Doporučuje se však, informovat se na podmínky přepravy kol předem.

Příslušné průvodce k cyklostezkám vydalo vydavatelství Galli-Verlag, ISBN-č. 3-931944-47-6 (malé zbývající množství až do vyčerpání na tel. č. 03741-128 6461), nejsou však již aktuální, co se týče průběhu tras.

Bližší informace k aktuálním trasám cyklostezek

Průběh tras cyklostezek v okrese Vogtland je možno najít na portálu Geoportal des Vogtlandkreises v části „ Tourismus-> Radwege -> Fernradweg EUREGIO EGRENSIS“ (Turismus ->  Cyklotrasy ->  Dálková cyklotrasa EUREGIO EGRENSIS). V části „Tourismus ->  E-Bikes jsou informace o půjčovnách elektrokol a stanicích na dobíjení akumulátorů.

Data GPX k aktuálnímu vedení tras v oblastech Vogtlandska a Durynska najdete zde (v plánu je jejich doplnění):

Download: GPX-Track für GPS-Geräte und Smartphones, Bereich Vogtlandkreis

Download: GPX-Track für GPS-Geräte und Smartphones, Bereich Thüringen

Další informace o Durynské části, včetně výškových profilů najdete na Radroutenplaner Thüringen, informace o bavorské části na webových stránkách Bayernbike.de.

 

Dálková cyklotrasa Bavorsko - Česko

V pravý čas se v polovině června 2004 se vstupem České republiky do Evropské Unie slavilo rovněž otevření nové přeshraniční dálkové cyklostezky „Bavorsko-Čechy“. Kmotrem této dálkové cyklostezky se stalo EUREGIO EGRENSIS ve spolupráci s okresy Amberg-Sulzbach, Schwandorf, Neustadt an der Waldnaab, Tirschenreuth, Bayreuth a Wunsiedel a samostatnými městskými okresy Amberg a Weiden a dále s Klubem českých turistů.

Dálková okružní cyklotrasa v délce téměř 525 km spojuje Bavorsko a Čechy. Vede přitom mimo jiné krajem Chodů – bývalých českých strážců hranic – a Horní Falcí s její proměnlivou historií.

 Stále znovu se zde setkáváme s významnými svědky minulosti: středověký ráz měst a obcí, různá muzea a stopy hornictví a pestré geologie. Při projíždění kolem známých míst jako Mariánských Lázní, Amberku a Weidenu je možné „zakusit“ jak  historií regionu, tak i zemi a lidi.

Dálková cyklotrasa začíná v Bischofsgrünu ve Srmčinách a napojuje se na dálkovou cyklotrasu „Bavorsko, Durynsko, Sasko, Čechy“. Na bavorské straně je označena logem EUREGIA EGRENSIS. Ze Smrčin vede podél řek Fichtelnaab a Waldnaab přes Weiden a částí regionu Bavorský jura (Bayerischer Jura) do Sulzbachu-Rosenbergu a Amberku.      

Podél řek Lauterbach, Vils a Naab se dojede do Schwandorfu. Po bývalé železniční trati vede trasa ze Schwarzenfelsu přes Hornofalcký les k hraničnímu přechodu Eslarn/Tillyschanz. Odsud se lze napojit na českou síť cyklotras se žlutým značením. Přes severní část Českého lesa se dojede do pozoruhodného Tachova a světoznámého lázeňského města Mariánské Lázně. Cesta zpět do Bischofsgrünu vede mimo jiné přes Waldsassen s jeho slavnou bazilikou a přes Marktredwitz.

Příslušného průvodce (ISBN 3-936990-07-7) cyklotrasami vydalo vydavatelství Galli-Verlag. Podrobnější informace lze získat na Bayernbike.