Od roku 1995 uděluje EUREGIO EGRENSIS ve čtyřzemí Sasko/Durynsko-Bavorsko-Čechy cenu aktérům za vynikající německo-české iniciativy v příhraničním regionu na podporu mezinárodního ducha, mezinárodního porozumění, tolerance a usmíření, jakož i všestranné mírové spolupráce v partnerství s cílem překonat důsledky dřívějšího rozdělení hranic ve středu Evropy.
Letošní slavnostní předání ceny se uskutečnilo v sobotu 21. září 2023 na území pracovního sdružení EUREGIO EGRENSIS v Bavorsku.
Cena EUREGIA EGRENSIS 2023 byla udělena dvěma regionálním muzeím, která příkladně působí napříč hranicemi, a také dvěma jednotlivcům, kteří se mimořádně zasloužili o přeshraniční spolupráci v muzejnictví: V Porzellanikonu Selb byla cena předána Egerlandskému muzeu Marktredwitz, Muzeu zámku Schwarzenberg (Krušné hory) a česko-německým muzejním odborníkům Ing. Michaelu Rundovi a RNDr. Petru Rojíkovi, oba z Muzea Sokolov (Falkenau).
Řečník, bývalý státní tajemník Hartmut Koschyk, zdůraznil přínos EUREGIA EGRENSIS k německo-českému sblížení a porozumění od roku 1990 až po dnešní partnerství. Uznávaný odborník na mezinárodní spolupráci na všech úrovních označil Euregio vzhledem k současným krizím ve světě za "idylu míru" .
Slavnostní akci hudebně provázel dudácký soubor hudební školy "Roberta Schumanna" z Aše pod vedením Milana Jelínka.