Pod heslem "udržitelná mobilita" představuje mnoho turistických cílů v celé oblasti EUREGIO EGRENSIS a především ukazuje propojení se železnicí (EgroNet), rekreačními autobusovými trasami a četnými cyklistickými a turistickými stezkami.  Má pomoci rekreantům, turistům i místním obyvatelům zorientovat se v našem příhraničním regionu bez hranic a vnímat celou oblast jako jeden region a vzbudit zájem o sousední zemi. Mapa pro volný čas je nyní k dispozici zdarma v mnoha turistických informačních kancelářích.

Náhled mapy naleznete zde: mapová část

Náhled popisové části zde: popisová část