Sasko | Směrnice Mezinárodní spolupráce
(Svobodný stát Sasko)

Základem je Směrnice o podpoře interregionální a přeshraniční spolupráce, a dále Evropské myšlenky z 1. září 2015

INOVACE

Část 1

Změny, týkající se jak přeshraniční, interregionální spolupráce, tak i podpory Evropské myšlenky

 • Posílení obecně prospěšných spolků a nadací jako hlavních aktérů v oblasti podpory snížením vkládaného vlastního podílu z 10% na 5%.
 • Lhůta pro podávání žádostí: Žádosti pro aktuální kalendářní rok by měly být podávány nejpozději do 28. února.

Změny, týkající se pouze přeshraniční a interregionální spolupráce

 • Nový předmět podpory: Posílení jazykové kompetence podporou jazykových kempů a jazykových kurzů, zejména pro německý, srbský, polský a český jazyk.

Změny, týkající se pouze podpory interregionální spolupráce

 • Zvýšení maximální částky dotace u projektů interregionální spolupráce z 5.000 EUR na 7.000 EUR.  
 • Otevření kulisy dotačního území. Původně byly způsobilé pouze projekty s partnerskými regiony/státy, a dále státy Střední a Východní Evropy. Nyní mohou být v zájmu Svobodného státu Sasko podpořeny také projekty s jinými státy popř. regiony. Prioritní však zůstávají partnerské regiony/země.

Změny týkající se podpory Evropské myšlenky

Do budoucna jsou způsobilé také exkurze do Bruselu, Štrasburku a Berlína.
Na exkurze do Bruselu a Štrasburku je poskytována podpora až do 3.500 EUR.


Část 2 (nově)

Region budoucnosti Sasko- Polská republika-Česká republika (Podpora napříč regiony)

 • Podpora bilaterálních, obzvláště trilaterálních projektů, které svým inovativním charakterem, např. inovacemi a dalších rozvojem forem spolupráce mimořádnou měrou zintenzívní spolupráci mezi Polskem a Českem.
 • Podpora projektů s max. 80% popř. max. 24.000 EUR způsobilých výdajů.  Hranice celkových způsobilých výdajů se pohybuje ve výši 30.000 EUR, aby se vymezila vůči Fondu velkých projektů bilaterálních programů INTERREG Va a zamezilo se duplicitní podpoře.  
 • Vlastní prostředky: minimálně 10%
 • Způsobilé jsou projekty, které probíhají ve Svobodném státě Sasko, v Polské republice a v České republice.

 

PŘEDMĚT PODPORY

Projekty přeshraniční spolupráce

 1. Projekty na podporu interregionální spolupráce
 2. Projekty k šíření Evropské myšlenky

Podpořeny budou mj.

 • Informační akce (jako konference, semináře, sympózia, workshopy)
 • Výměna zkušeností a informací
 • Kulturní a sportovní akce
 • Setkání/exkurze dětských a mládežnických skupin, spolků a svazů
 • Zhotovení a distribuce informačního materiálu.

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Způsobilí žadatelé

 • Obecně prospěšné registrované spolky, svazy, nadace, společnosti s omezeným ručením
 • Státem uznaní volní poskytovatelé
 • Saské komunální společnosti euroregionů
 • Obce, okresy a státem uznaná církevní společenství

 

Formuláře

Formulář žádosti byl upraven dle nové Směrnice z 1. září 2015 a jeho uspořádání je pro žadatele komfortnější. Nové je zejména:

 • Rozšíření možností k registraci rozpočtu (je potřeba jej co možná nejkompletněji uvést ve formuláři žádosti, v případě potřeby mohou být samozřejmě přiloženy i další přílohy)
  • Doplnění přehledu výdajů na externí referenty
  • Doplnění přehledu zobrazení výdajů na přípravu a organizačních výdajů (je-li žádáno o více než 10%)
  • Doplnění přehledu zobrazení nezpůsobilých výdajů, aby mohlo být zobrazeno celkové financování projektu
 • Popis již není uveden na formuláři žádosti, nýbrž se nyní vždy přikládá jako samostatná příloha.
 • Předkládá / odevzdává se čestné prohlášení k duplicitnímu financování (zakřížkovat).
 • Nově bylo do formuláře zahrnuto mnoho funkcí, které usnadňují správné vyplnění (povinná pole, automatická sumarizace). 

Výslovně upozorňujeme:       
Formuláře je možné vyplnit na PC (po stažení) v programu Adobe Acrobat Reader® nebo online v prohlížeči "Google Chrome". U jiných prohlížečů nebo pluginů může docházet k problémům! Nezapomeňte prosím vytisknout a uložit (nejlépe hned dvakrát!).


Kontakt:     

EUREGIO EGRENSIS Arbeitsgemeinschaft Sachsen/Thüringen e. V.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Tel.  +49 (0)3741 - 128 6461

LANDESDIREKTION SACHSEN
Referat 39 I Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Tel.: +49 (0)371 - 532 1031